עמירם ודרורה אוברוצקי 

חלמו, יזמו  והקימו 

 ואת השם  

קיבלו באישורו של  

  אפריים קישון