עמירם ודרורה אוברוצקי 

חלמו, יזמו  והקימו 

 ואת השם  

קיבלו באישורו של אפריים קישון 

 עמירם ודרורה אוברוצקי 

חלמו, יזמו  והקימו 

 ואת השם  

קיבלו באישורו של אפריים קישון